Områden

Brottmål

Misstänkt

Om Du är misstänkt för ett brott har i regel rätt till en offentlig försvarare. Försvararen hjälper dig under hela processen och närvarar vid polisförhör. Det är tingsrätten som förordnar en försvarare. Du kan begära det när du talar med polisen, som då ombesörjer så att tingsrätten utser en advokat. Du har möjlighet att begära att en viss advokat utses.

Advokat Lena Rasmusson åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i de flesta typer av mål. Du är välkommen att ta kontakt om du eller någon du känner är i behov av försvarare så hjälper Lena Rasmusson dig med en ansökan.

Staten står för den offentliga försvararens kostnader. Om du har en offentlig försvarare behöver du således inte betala direkt till advokaten. Vid fällande dom kan du beroende på din inkomst åläggas att betala tillbaka del av eller hela beloppet till staten. Om förundersökningen läggs ner, eller om du frikänns så stannar hela kostnaden på staten.

Brottsoffer

Om Du har blivit utsatt för ett brott, så kan Du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet stöder dig under processen vid polisen och vid en eventuell rättegång och hjälper dig även om du vill begära skadestånd. Det är tingsrätten som förordnar biträde. Du kan begära det när du talar med polisen, eller så kan du själv begära det vid tingsrätten. Du har rätt att lämna förslag på vem som du vill ska utses.

Lena Rasmusson åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. Om du har frågor kring målsägandebiträde så är du välkommen att kontakta advokatbyrån. Om du vill att Lena Rasmusson ska utses så kan hon hjälpa dig med din begäran.

Staten står för hela kostnaden för målsägandebiträdet.

Familjerätt

Många saker i människors vardag är reglerade i lag och även i fråga om relationer inom familjen krävs det ibland juridisk kompetens för att lösa en familjerättslig fråga. Lena Rasmusson kan hjälpa till med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, testamente och andra familjerättsliga avtal.

Ibland uppstår tvist i samband med t.ex. äktenskapsskillnad. Tvisten kan avse frågor om vårdnad om barn, uppdelning av gemensamt bohag eller övriga frågor med anledning av skilsmässan. Ofta kräver dessa typer av frågor juridiskt goda kunskaper inom det familjerättsliga området och därtill praktiska erfarenheter som advokat.

Lena Rasmusson har mångårig erfarenhet av att driva de frågor som kan uppkomma och du är välkommen att kontakta advokatbyrån i ärenden om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende, umgänge, underhåll till barn m.m.

Vid frågor som rör familjerätt utgår ofta rättsskydd eller allmän rättshjälp, vilket begränsar kostnaderna för Dig. Advokatbyrån hjälper naturligtvis till med att göra en sådan ansökan till Ditt försäkringsbolag eller myndighet.

Migrationsrätt

Lena Rasmusson åtar sig uppdrag som offentligt biträde för personer som söker asyl i Sverige på grund av sina problem i hemlandet.

Lena Rasmusson åtar sig även uppdrag som offentligt biträde för personer som ansöker om uppehållstillstånd p g a anknytning till en person här i Sverige.

Du är välkommen att ta kontakt med advokatbyrån om du behöver rådgivning.

Personskador/Trafikskador

Om du drabbas av en trafikskada så kan du ha rätt till advokat som försäkringsbolaget bekostar under skaderegleringen.

Lena Rasmusson har mångårig erfarenhet inom området.

Du är välkommen att kontakta Lena Rasmusson för rådgivning om du är berättigad till det och hjälpa dig med begäran.

Socialrätt

Om barn blir omhändertagna av de sociala myndigheterna enligt (LVU) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga så har både barn respektive förälder rätt till var sitt offentligt biträde som förvaltningsrätten utser. Vården skall upphöra när den inte längre behövs.

Omhändertagande kan även göras enligt (LVM) Lag om vård av missbrukare.

Lena Rasmusson åtar oss uppdrag i denna typ av ärenden. Staten står för advokatkostnaden som uppstår.

Du är välkommen att kontakta advokatbyrån om du behöver rådgivning.