Notarius Publicus

Notarius publicus i Ängelholm är advokat Lena Rasmusson.

Notarius publicus är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten och företag med att bl.a bestyrka olika handlingar, s.k. legalisering eller notarisering. Det kan gälla fullmakter, köpehandlingar, betygskopior, inbjudningar till personer i andra länder som ska söka visum i Sverige, adoptionshandlingar och översättningar m.m.

Notarius publicus gör inte översättningar. Svenska auktoriserade översättare hittar Du på www.kammarkollegiet.se.

Notarius publicus utfärdar apostille-intyg enligt Haag-konventionen.

Bestyrkande av fotokopior

Tag med originalhandlingen. Vi tar kopior. Vi stämplar och bestyrker.

Bestyrkande av namnteckning

Du måste infinna dig personligen på vårt kontor och skriva under din handling.  Underteckna inte i förväg. Du skall kunna legitimera dig. Tag med en giltig legitimation.

Som giltig legitimation accepteras:

 • Pass
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt ID-kort
 • Nationellt ID-kort som är utfärdat i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår.

Observera att utländska ID-kort kort och utländska körkort inte accepteras.

Bestyrkande av levnadsintyg

I vissa länder ska adress och civilstånd bestyrkas av notarius publicus. Har du ett sådant levnadsintyg ska du ta med dig ett färskt personbevis till oss där dessa uppgifter framgår.

Bestyrkande av firmateckningar

Ta med ett registreringsbevis i original eller e-registreringsbevis, ej äldre än 3 månader.

Apostille

Är ett intyg som åsätts på handlingar, eller ett därvid fogat blad. Intyget utfärdas på begäran för att kunna uppvisas i länder som är anslutna till Haagkonventionen.

Konventionen är tillämplig på allmänna handlingar som upprättats av myndighet eller tjänsteman på administrativ myndighet; T ex

 • handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t ex Bolagsverket, Skatteverket, Läkemedelsverket)
 • registerutdrag och andra polisiära handlingar
 • domstolshandlingar
 • betyg/ intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
 • handlingar bestyrkta av notarius publicus
 • översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid kammarkollegiet
 • utdrag från dop-, födelse-, och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från Svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej frireligiösa eller utländska trossamfund), övriga handlingar från Svenska kyrkan, om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.

Notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill.

I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda apostille avseende handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. Handlingen är sedan undantagen från ytterligare legalisering i fördragsslutande stat.

Före besöket

Kontrollera vilka handlingar som skall stämplas innan besöket och vilka stämplar som behövs i det land där du skall visa upp din handling. Vänta med undertecknandet tills du är hos Notarius publicus.

Tidsbeställning

Görs lämpligast på följande tider

Måndagar 8.30 -12.00

Tisdagar 8.30 -12.00 och 13.00 – 15.30

Onsdagar 13.00 – 17.00

Torsdagar 8.30 -12.00 och 13.00 – 15.30