Välkommen till Advokatbyrån Lena Rasmusson och Notarius Publicus i Ängelholm

Advokat Lena Rasmusson

 

 

En allmänpraktiserande advokatbyrå med särskild inriktning på brottmål, familjerättsliga ärenden, socialrätt och migrationsrätt.

När du behöver en advokat som har gedigen erfarenhet och som tillvaratar dina intressen.